خبرها : قالب آجری (تیره)

توضیحات مختصری در مورد اعضای تیم و شرکت تان را می توانید در این قسمت قرار دهید. توضیحات مختصری در مورد اعضای تیم و شرکت تان را می توانید در این قسمت قرار دهید.

منبع تغذیه خانه هوشمند
منبع تغذیه خانه هوشمند – انواع منبع تغذیه  DC مینول از 1 وات تا 20 هزار وات … اطلاعات بیشتر

منبع تغذیه مینول جهت استفاده در پروژه های نور پردازی داخلی و خارجی
استفاده شده در روشنایی داخلی و نمای مراکز … اطلاعات بیشتر

منبع تغذیه مینول جهت استفاده در پروژه های نور پردازی داخلی و خارجی
استفاده شده در روشنایی داخلی و نمای مراکز … اطلاعات بیشتر

منبع تغذیه مینول جهت استفاده در پروژه های نور پردازی داخلی و خارجی
استفاده شده در روشنایی داخلی و نمای مراکز … اطلاعات بیشتر

منبع تغذیه مینول جهت استفاده در پروژه های نور پردازی داخلی و خارجی
استفاده شده در روشنایی داخلی و نمای مراکز … اطلاعات بیشتر

منبع تغذیه مینول جهت استفاده در پروژه های نور پردازی داخلی و خارجی
استفاده شده در روشنایی داخلی و نمای مراکز … اطلاعات بیشتر

درایور جریان ثابت

ورودی یونیورسال 90 تا 264 ولت AC و 127 تا 370 ولت DC

حفاظت در برابر اتصال کوتاه –  ولتاژ … اطلاعات بیشتر

منبع تغذیه مینول جهت استفاده در پروژه های نور پردازی داخلی و خارجی
استفاده شده در روشنایی داخلی و نمای مراکز … اطلاعات بیشتر

منبع تغذیه  DC مینول مدل ریلی مخصوص تابلو های اتوماسیون و PLC .
پرتنوع ترین برند منبع تغذیه DC موجود در … اطلاعات بیشتر

Call Now Button